Válce - semikvantitativně

Válce semikvantitat.U_Válce semikvantitat.

Válce semikvantitat. (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Válce semikvantitat. (U; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)


Válce semikvantitat. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Válce - semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03305
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Válce semikvantitat.
U
*
Arbitrární koncentraceVálce semikvantitat. (U; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)

Systém: U
Komponenta: Válce - semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03306
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Válce semikvantitat.
U
Arbitrární koncentrace