Pseudoválce - semikvantitativně

Pseudoválce semikvantitat.U_Pseudoválce semikvantitat.

Pseudoválce semikvantitat. (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Pseudoválce semikvantitat. (U; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)


Pseudoválce semikvantitat. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Pseudoválce - semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03303
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Arbitrární koncentracePseudoválce semikvantitat. (U; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)

Systém: U
Komponenta: Pseudoválce - semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03304
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Arbitrární koncentrace