Válce hyalinní kvalitativně

Válce hyalinní kvalit.U_Válce hyalinní kvalit.

Válce hyalinní kvalit. (U; přítomnost [-] Mikroskopie)


Válce hyalinní kvalit. (U; přítomnost [-] Mikroskopie)

Systém: U
Komponenta: Válce hyalinní kvalitativně
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 08516
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1 - 100
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Přítomnost