Válce hyalinní - kvantitativně

Válce hyalinníU_Válce hyalinní

Válce hyalinní (U; num. konc. [10^6/l] *)
Válce hyalinní (U; num. konc. [10^6/l] Cytometrie průtoková)
Válce hyalinní (U; num. konc. [10^6/l] Mikroskopie)

SU_Válce hyalinní

Válce hyalinní (Moč za sekundu; num. tok [1/s] *)
Válce hyalinní (Moč za sekundu; num. tok [1/s] Mikroskopie)


Válce hyalinní (U; num. konc. [10^6/l] *)

Systém: U
Komponenta: Válce hyalinní - kvantitativně
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: *
Klíč: 03297
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1 - 100
MTV: X, UA, USED
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Numerická koncentraceVálce hyalinní (U; num. konc. [10^6/l] Cytometrie průtoková)

Systém: U
Komponenta: Válce hyalinní - kvantitativně
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: Cytometrie průtoková
Klíč: 09189
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1 - 100
MTV: X, UA, USED
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Cytometrie průtoková
Numerická koncentraceVálce hyalinní (U; num. konc. [10^6/l] Mikroskopie)

Systém: U
Komponenta: Válce hyalinní - kvantitativně
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03298
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1 - 100
MTV: X, UA, USED
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Numerická koncentraceVálce hyalinní (Moč za sekundu; num. tok [1/s] *)

Systém: Moč za sekundu
Komponenta: Válce hyalinní - kvantitativně
Druh veličiny: Numerický tok
Jednotka: 1/s
Procedura: *
Klíč: 03295
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1000
MTV: X, UA, USED
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:
Stanovuje se v rámci vyšetření Hamburgerova sedimentu. Sděluje se jako počet válců eliminovaných za sekundu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci vyšetření Hamburgerova sedimentu. Čas sběru ranní moče je 180 +/- 30 minut. Na žádance musí být uveden čas sběru moče s přesností na minuty. Příjem tekutin má být během sběru moče do 300 ml. Sděluje se jako počet hyalinní válců eliminovaných za sekundu. Používejte návod pro pacienta.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Objem moče změřit s přesností na 1 mililitr. Moč dobře promíchat a odlít do osmimililitrové zkumavky tomu určené.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stanovení musí být provedeno maximálně do 2 hodin od ukončení sběru moče.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Moč za sekundu
*
Numerický tokVálce hyalinní (Moč za sekundu; num. tok [1/s] Mikroskopie)

Systém: Moč za sekundu
Komponenta: Válce hyalinní - kvantitativně
Druh veličiny: Numerický tok
Jednotka: 1/s
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03296
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1000
MTV: X, UA, USED
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Pokyny, poznámky, info:
Stanovuje se v rámci vyšetření Hamburgerova sedimentu. Sděluje se jako počet válců eliminovaných za sekundu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci vyšetření Hamburgerova sedimentu. Čas sběru ranní moče je 180 +/- 30 minut. Na žádance musí být uveden čas sběru moče s přesností na minuty. Příjem tekutin má být během sběru moče do 300 ml. Sděluje se jako počet hyalinní válců eliminovaných za sekundu. Používejte návod pro pacienta.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Objem moče změřit s přesností na 1 mililitr. Moč dobře promíchat a odlít do osmimililitrové zkumavky tomu určené.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stanovení musí být provedeno maximálně do 2 hodin od ukončení sběru moče.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Moč za sekundu
Numerický tok