Karnitin acylovaný

Karnitin acylovanýS_Karnitin acylovaný

Karnitin acylovaný (S; látková konc. [µmol/l] *)
Karnitin acylovaný (S; látková konc. [µmol/l] Radioenzymová analýza)

P_Karnitin acylovaný

Karnitin acylovaný (P; látková konc. [µmol/l] *)
Karnitin acylovaný (P; látková konc. [µmol/l] Radioenzymová analýza)

U_Karnitin acylovaný

Karnitin acylovaný (U; látková konc. [µmol/l] *)
Karnitin acylovaný (U; látková konc. [µmol/l] Radioenzymová analýza)


Karnitin acylovaný (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Karnitin acylovaný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09175
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat, pro analýzu až v následujících dnech zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin. Karnitin je přenašeč volných mastných kyselin aktivace mastných kyselin proběhne v cytozolu a vzniklý acylkoenzym A je přenesen do mitochondrie vázaný na karnitin, v matrix se acyl přesune na mitochondriální koenzym A a vstupuje do Lynenovy spirály, karnitin se vrací zpět do cytozolu.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin acylovaný
S
*
Látková koncentraceKarnitin acylovaný (S; látková konc. [µmol/l] Radioenzymová analýza)

Systém: S
Komponenta: Karnitin acylovaný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Radioenzymová analýza
Klíč: 09176
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat, pro analýzu až v následujících dnech zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin. Karnitin je přenašeč volných mastných kyselin aktivace mastných kyselin proběhne v cytozolu a vzniklý acylkoenzym A je přenesen do mitochondrie vázaný na karnitin, v matrix se acyl přesune na mitochondriální koenzym A a vstupuje do Lynenovy spirály, karnitin se vrací zpět do cytozolu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0 2,0 5,0 7,0 36,6 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1D 1T 0 1,0 2,0 2,9 23,8 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1T 4T 0 1,0 2,0 4,1 14,5 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
4T 1R 0 1,0 2,0 7,4 19,0 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1R 6R 0 1,0 2,0 4,0 28,3 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
6R 10R 0 1,0 2,0 3,1 32,1 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
10R 17R 0 1,0 2,0 3,7 29,2 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
17R 99R+ 0 1,0 2,0 5,4 30,1 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Karnitin acylovaný
S
Radioenzymová analýza
Látková koncentraceKarnitin acylovaný (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Karnitin acylovaný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09173
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin. Karnitin je přenašeč volných mastných kyselin aktivace mastných kyselin proběhne v cytozolu a vzniklý acylkoenzym A je přenesen do mitochondrie vázaný na karnitin, v matrix se acyl přesune na mitochondriální koenzym A a vstupuje do Lynenovy spirály, karnitin se vrací zpět do cytozolu.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin acylovaný
P
*
Látková koncentraceKarnitin acylovaný (P; látková konc. [µmol/l] Radioenzymová analýza)

Systém: P
Komponenta: Karnitin acylovaný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Radioenzymová analýza
Klíč: 09174
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin. Karnitin je přenašeč volných mastných kyselin aktivace mastných kyselin proběhne v cytozolu a vzniklý acylkoenzym A je přenesen do mitochondrie vázaný na karnitin, v matrix se acyl přesune na mitochondriální koenzym A a vstupuje do Lynenovy spirály, karnitin se vrací zpět do cytozolu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0 2,0 5,0 7,0 36,6 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1D 1T 0 1,0 2,0 2,9 23,8 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1T 4T 0 1,0 2,0 4,1 14,5 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
4T 1R 0 1,0 2,0 7,4 19,0 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1R 6R 0 1,0 2,0 4,0 28,3 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
6R 10R 0 1,0 2,0 3,1 32,1 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
10R 17R 0 1,0 2,0 3,7 29,2 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
17R 99R+ 0 1,0 2,0 5,4 30,1 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Karnitin acylovaný
P
Radioenzymová analýza
Látková koncentraceKarnitin acylovaný (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Karnitin acylovaný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09177
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin. Karnitin je přenašeč volných mastných kyselin aktivace mastných kyselin proběhne v cytozolu a vzniklý acylkoenzym A je přenesen do mitochondrie vázaný na karnitin, v matrix se acyl přesune na mitochondriální koenzym A a vstupuje do Lynenovy spirály, karnitin se vrací zpět do cytozolu.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin acylovaný
U
*
Látková koncentraceKarnitin acylovaný (U; látková konc. [µmol/l] Radioenzymová analýza)

Systém: U
Komponenta: Karnitin acylovaný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Radioenzymová analýza
Klíč: 09178
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin. Karnitin je přenašeč volných mastných kyselin aktivace mastných kyselin proběhne v cytozolu a vzniklý acylkoenzym A je přenesen do mitochondrie vázaný na karnitin, v matrix se acyl přesune na mitochondriální koenzym A a vstupuje do Lynenovy spirály, karnitin se vrací zpět do cytozolu.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin acylovaný
U
Radioenzymová analýza
Látková koncentrace