Karbamazepin*

Karbamazepin*S_Karbamazepin*

Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] FEIA)
Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)
Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

P_Karbamazepin*

Karbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Karbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] FEIA)
Karbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Karbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)
Karbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

REPI_Karbamazepin*

Karbamazepin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01282
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující aplikací. Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
Karbamazepin*
S
*
Látková koncentraceKarbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 10868
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující aplikací. Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
Karbamazepin*
S
Látková koncentraceKarbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01283
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující aplikací. Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
Karbamazepin*
S
FPIA
Látková koncentraceKarbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18557
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující aplikací. Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
Karbamazepin*
S
IA
Látková koncentraceKarbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09499
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující aplikací. Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
Karbamazepin*
S
Látková koncentraceKarbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01280
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
P_Karbamazepin*
Karbamazepin*
P
*
Látková koncentraceKarbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 10867
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
P_Karbamazepin*
Karbamazepin*
P
Látková koncentraceKarbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01281
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
P_Karbamazepin*
Karbamazepin*
P
FPIA
Látková koncentraceKarbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18556
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
P_Karbamazepin*
Karbamazepin*
P
IA
Látková koncentraceKarbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09498
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 55 - 220
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
P_Karbamazepin*
Karbamazepin*
P
Látková koncentraceKarbamazepin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Karbamazepin*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20457
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tricyklické antiepileptikum ze skupiny iminostilbenů pro generalizované a parciální záchvaty, používá se rovněž pro terapii neuralgie trigeminu.

Referenční meze

Viz též:
Karbamazepin*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ