Kanabinoidy

KanabinoidyU_Kanabinoidy

Kanabinoidy (U; látková konc. [µmol/l] *)
Kanabinoidy (U; látková konc. [µmol/l] EIA)
Kanabinoidy (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)


Kanabinoidy (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Kanabinoidy
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08497
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 10 týden
4 - 8 °C: 1 r
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceKanabinoidy (U; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: U
Komponenta: Kanabinoidy
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 08498
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 10 týden
4 - 8 °C: 1 r
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
EIA
Látková koncentraceKanabinoidy (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: U
Komponenta: Kanabinoidy
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08499
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 10 týden
4 - 8 °C: 1 r
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
FPIA
Látková koncentrace