Kanabinoidy

KanabinoidyU_Kanabinoidy

Kanabinoidy (U; hmot. konc. [µg/l] *) Neaktuální
Kanabinoidy (U; hmot. konc. [µg/l] EIA) Neaktuální
Kanabinoidy (U; hmot. konc. [µg/l] FPIA) Neaktuální


Kanabinoidy (U; hmot. konc. [µg/l] *) Neaktuální

Systém: U
Komponenta: Kanabinoidy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 04961
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Rozhodovací mez 50 ug/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Hmotnostní koncentraceKanabinoidy (U; hmot. konc. [µg/l] EIA) Neaktuální

Systém: U
Komponenta: Kanabinoidy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 04962
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Kalibrátor (ACA DuPont): 11-nor-8-THC-9-COOH. Rozhodovací mez 50 ug/l, platí pro firemní modifikaci EMIT.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
EIA
Hmotnostní koncentraceKanabinoidy (U; hmot. konc. [µg/l] FPIA) Neaktuální

Systém: U
Komponenta: Kanabinoidy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FPIA
Klíč: 06161
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Kalibrátor (Abbott): 11-nor-9-THC-9-COOH. Rozhodovací mez 25 ug/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
FPIA
Hmotnostní koncentrace