Cyklický AMP

cAMPP_cAMP

cAMP (P; látková konc. [nmol/l] *)
cAMP (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

U_cAMP

cAMP (U; látková konc. [µmol/l] *)
cAMP (U; látková konc. [µmol/l] RIA)

DU_cAMP

cAMP (dU; látkový tok [µmol/d] *)
cAMP (dU; látkový tok [µmol/d] RIA)


cAMP (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cyklický AMP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08134
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 13 23 nmol/l
M 15R 99R+ 14 26 nmol/l

Viz též:
P
*
Látková koncentracecAMP (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Cyklický AMP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08056
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 13 23 nmol/l
M 15R 99R+ 14 26 nmol/l

Viz též:
P
RIA
Látková koncentracecAMP (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Cyklický AMP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08135
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 20,0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentracecAMP (U; látková konc. [µmol/l] RIA)

Systém: U
Komponenta: Cyklický AMP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08075
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 20,0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
RIA
Látková koncentracecAMP (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Cyklický AMP
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 08132
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 20,0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1,0 10,9 µmol/d

Viz též:
dU
*
Látkový tokcAMP (dU; látkový tok [µmol/d] RIA)

Systém: dU
Komponenta: Cyklický AMP
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: RIA
Klíč: 08133
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 20,0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1,0 10,9 µmol/d

Viz též:
dU
RIA
Látkový tok