Konkrement

KonkrementUTRACT_Konkrement

Konkrement (Pacient(močový trakt); hmotnost [g] Vážení)


Konkrement (Pacient(močový trakt); hmotnost [g] Vážení)

Systém: Pacient(močový trakt)
Komponenta: Konkrement
Druh veličiny: Hmotnost
Jednotka: g
Procedura: Vážení
Klíč: 11774
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Vážení
Hmotnost