ACP tartarát rezistentní (kvalitativně)

ACP tartarát rezist. (kvalit.)BCEL(BM)_ACP tartarát rezist. (kvalit.)

ACP tartarát rezist. (kvalit.) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
ACP tartarát rezist. (kvalit.) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

LKC(B)_ACP tartarát rezist. (kvalit.)

ACP tartarát rezist. (kvalit.) (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
ACP tartarát rezist. (kvalit.) (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


ACP tartarát rezist. (kvalit.) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: ACP tartarát rezistentní (kvalitativně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09159
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Fosfatázy jsou enzymy, které uvolňují kyselinu orto-fosforečnou z vazeb s alkoholy nebo fenolickými monoestery. V některých buňkách je řada fosfatáz, které se podle optimálního pH dělí na alkalické a kyselé. Kyselá fosfatáza může být ve většině buněk blokována tartarátem. Výjimku tvoří buňky u leukémie s vlasatými buňkami, které obsahují izoenzym 5 kyselé fosfatázy, který je rezistentní na inhibici L (+) tartarátem.

Referenční meze

Viz též:
ACP tartarát rezist. (kvalit.)
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)ACP tartarát rezist. (kvalit.) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: ACP tartarát rezistentní (kvalitativně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09160
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Fosfatázy jsou enzymy, které uvolňují kyselinu orto-fosforečnou z vazeb s alkoholy nebo fenolickými monoestery. V některých buňkách je řada fosfatáz, které se podle optimálního pH dělí na alkalické a kyselé. Kyselá fosfatáza může být ve většině buněk blokována tartarátem. Výjimku tvoří buňky u leukémie s vlasatými buňkami, které obsahují izoenzym 5 kyselé fosfatázy, který je rezistentní na inhibici L (+) tartarátem.

Referenční meze

Viz též:
ACP tartarát rezist. (kvalit.)
Krev. b.(dřeň)
Vlastnost (popis)ACP tartarát rezist. (kvalit.) (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: ACP tartarát rezistentní (kvalitativně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09161
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Fosfatázy jsou enzymy, které uvolňují kyselinu orto-fosforečnou z vazeb s alkoholy nebo fenolickými monoestery. V některých buňkách je řada fosfatáz, které se podle optimálního pH dělí na alkalické a kyselé. Kyselá fosfatáza může být ve většině buněk blokována tartarátem. Výjimku tvoří buňky u leukémie s vlasatými buňkami, které obsahují izoenzym 5 kyselé fosfatázy, který je rezistentní na inhibici L (+) tartarátem.

Referenční meze

Viz též:
ACP tartarát rezist. (kvalit.)
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)ACP tartarát rezist. (kvalit.) (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: ACP tartarát rezistentní (kvalitativně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09162
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Fosfatázy jsou enzymy, které uvolňují kyselinu orto-fosforečnou z vazeb s alkoholy nebo fenolickými monoestery. V některých buňkách je řada fosfatáz, které se podle optimálního pH dělí na alkalické a kyselé. Kyselá fosfatáza může být ve většině buněk blokována tartarátem. Výjimku tvoří buňky u leukémie s vlasatými buňkami, které obsahují izoenzym 5 kyselé fosfatázy, který je rezistentní na inhibici L (+) tartarátem.

Referenční meze

Viz též:
ACP tartarát rezist. (kvalit.)
Leukocyty (B)
Vlastnost (popis)