C5 složka komplementu

C5 složka komplementuS_C5 složka komplementu

C5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] *)
C5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
C5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)
C5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

P_C5 složka komplementu

C5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] *)
C5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
C5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)
C5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)


C5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: C5 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01214
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1999
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10 25 40 150 220 500 1999 mg/l

Viz též:
S_C5 složka komplementu
C5 složka komplementu
S
*
Hmotnostní koncentraceC5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: C5 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01215
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1999
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10 25 40 150 220 500 1999 mg/l

Viz též:
S_C5 složka komplementu
C5 složka komplementu
S
Hmotnostní koncentraceC5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: C5 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 01216
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1999
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10 25 40 150 220 500 1999 mg/l

Viz též:
S_C5 složka komplementu
C5 složka komplementu
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceC5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: C5 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01217
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1999
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10 25 40 150 220 500 1999 mg/l

Viz též:
S_C5 složka komplementu
C5 složka komplementu
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceC5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: C5 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01210
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1999
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10 25 40 150 220 500 1999 mg/l

Viz též:
C5 složka komplementu
P
*
Hmotnostní koncentraceC5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: C5 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01211
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1999
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10 25 40 150 220 500 1999 mg/l

Viz též:
C5 složka komplementu
P
Hmotnostní koncentraceC5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: C5 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 01212
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1999
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10 25 40 150 220 500 1999 mg/l

Viz též:
C5 složka komplementu
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceC5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: C5 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01213
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 300 - 1999
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 10 25 40 150 220 500 1999 mg/l

Viz též:
C5 složka komplementu
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentrace