C3 složka komplementu

C3 složka komplementuS_C3 složka komplementu

C3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] *)
C3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
C3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
C3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

P_C3 složka komplementu

C3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] *)
C3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
C3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
C3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)


C3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: C3 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 01198
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 1,50 - 9,90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,20 0,40 0,75 1,40 1,70 2,00 9,90 g/l

Viz též:
S_C3 složka komplementu
C3 složka komplementu
S
*
Hmotnostní koncentraceC3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: C3 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01199
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 1,50 - 9,90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,20 0,40 0,75 1,40 1,70 2,00 9,90 g/l

Viz též:
S_C3 složka komplementu
C3 složka komplementu
S
Hmotnostní koncentraceC3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: C3 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 01200
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 1,50 - 9,90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,20 0,40 0,75 1,40 1,70 2,00 9,90 g/l

Viz též:
S_C3 složka komplementu
C3 složka komplementu
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceC3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: C3 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01201
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 1,50 - 9,90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,20 0,40 0,75 1,40 1,70 2,00 9,90 g/l

Viz též:
S_C3 složka komplementu
C3 složka komplementu
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceC3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: C3 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 01194
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 1,50 - 9,90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,20 0,40 0,75 1,40 1,70 2,00 9,90 g/l

Viz též:
C3 složka komplementu
P
*
Hmotnostní koncentraceC3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: C3 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01195
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 1,50 - 9,90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,20 0,40 0,75 1,40 1,70 2,00 9,90 g/l

Viz též:
C3 složka komplementu
P
Hmotnostní koncentraceC3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: C3 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 01196
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 1,50 - 9,90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,20 0,40 0,75 1,40 1,70 2,00 9,90 g/l

Viz též:
C3 složka komplementu
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceC3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: C3 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01197
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 1,50 - 9,90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,20 0,40 0,75 1,40 1,70 2,00 9,90 g/l

Viz též:
C3 složka komplementu
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentrace