C1Q složka komplementu

C1Q složka komplementuS_C1Q složka komplementu

C1Q složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] *)
C1Q složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
C1Q složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

P_C1Q složka komplementu

C1Q složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] *)
C1Q složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
C1Q složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)


C1Q složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: C1Q složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01183
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
C1q je složkou komplexu proteinu komplementu C1. Je to protein, který se účastní zahájení aktivace klasické cesty komplementu vazbou na protilátku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 70 100 250 350 500 5000 mg/l

Viz též:
S_C1Q složka komplementu
C1Q složka komplementu
S
*
Hmotnostní koncentraceC1Q složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: C1Q složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01184
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
C1q je složkou komplexu proteinu komplementu C1. Je to protein, který se účastní zahájení aktivace klasické cesty komplementu vazbou na protilátku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 70 100 250 350 500 5000 mg/l

Viz též:
S_C1Q složka komplementu
C1Q složka komplementu
S
Hmotnostní koncentraceC1Q složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: C1Q složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01185
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
C1q je složkou komplexu proteinu komplementu C1. Je to protein, který se účastní zahájení aktivace klasické cesty komplementu vazbou na protilátku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 70 100 250 350 500 5000 mg/l

Viz též:
S_C1Q složka komplementu
C1Q složka komplementu
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceC1Q složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: C1Q složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01180
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
C1q je složkou komplexu proteinu komplementu C1. Je to protein, který se účastní zahájení aktivace klasické cesty komplementu vazbou na protilátku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 70 100 250 350 500 5000 mg/l

Viz též:
C1Q složka komplementu
P
*
Hmotnostní koncentraceC1Q složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: C1Q složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01181
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
C1q je složkou komplexu proteinu komplementu C1. Je to protein, který se účastní zahájení aktivace klasické cesty komplementu vazbou na protilátku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 70 100 250 350 500 5000 mg/l

Viz též:
C1Q složka komplementu
P
Hmotnostní koncentraceC1Q složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: C1Q složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01182
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
C1q je složkou komplexu proteinu komplementu C1. Je to protein, který se účastní zahájení aktivace klasické cesty komplementu vazbou na protilátku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 70 100 250 350 500 5000 mg/l

Viz též:
C1Q složka komplementu
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentrace