C1 inhibitor esterázy (funční test aktivity)

C1 inhibitor (funkční test)S_C1 inhibitor (funkční test)

C1 inhibitor (funkční test) (S; hmot. konc. [µg/l] *)
C1 inhibitor (funkční test) (S; hmot. konc. [µg/l] Radiální imunodifuze)

P_C1 inhibitor (funkční test)

C1 inhibitor (funkční test) (P; hmot. konc. [µg/l] *)
C1 inhibitor (funkční test) (P; hmot. konc. [µg/l] Radiální imunodifuze)


C1 inhibitor (funkční test) (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: C1 inhibitor esterázy (funční test aktivity)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 07990
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein který inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1). Funkční či geneticky podmíněné dysfunkce vedou k obrazu hereditárního angioedému. Toto je test aktivity inhibitoru C1 esterázy.

Referenční meze

Viz též:
C1 inhibitor (funkční test)
S
*
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor (funkční test) (S; hmot. konc. [µg/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: C1 inhibitor esterázy (funční test aktivity)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 04819
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein který inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1). Funkční či geneticky podmíněné dysfunkce vedou k obrazu hereditárního angioedému. Toto je test aktivity inhibitoru C1 esterázy.

Referenční meze

Viz též:
C1 inhibitor (funkční test)
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor (funkční test) (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: C1 inhibitor esterázy (funční test aktivity)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 07988
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein který inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1). Funkční či geneticky podmíněné dysfunkce vedou k obrazu hereditárního angioedému. Toto je test aktivity inhibitoru C1 esterázy.

Referenční meze

Viz též:
C1 inhibitor (funkční test)
P
*
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor (funkční test) (P; hmot. konc. [µg/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: C1 inhibitor esterázy (funční test aktivity)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 07989
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein který inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1). Funkční či geneticky podmíněné dysfunkce vedou k obrazu hereditárního angioedému. Toto je test aktivity inhibitoru C1 esterázy.

Referenční meze

Viz též:
C1 inhibitor (funkční test)
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentrace