C1 inhibitor esterázy

C1 inhibitor esterázyS_C1 inhibitor esterázy

C1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] *)
C1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] ELISA)
C1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
C1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)
C1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

P_C1 inhibitor esterázy

C1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] *)
C1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] ELISA)
C1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
C1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)
C1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)


C1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01176
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
S_C1 inhibitor esterázy
C1 inhibitor esterázy
S
*
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 01177
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
S_C1 inhibitor esterázy
C1 inhibitor esterázy
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01178
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
S_C1 inhibitor esterázy
C1 inhibitor esterázy
S
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 06160
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
S_C1 inhibitor esterázy
C1 inhibitor esterázy
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01179
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
S_C1 inhibitor esterázy
C1 inhibitor esterázy
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01172
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
C1 inhibitor esterázy
P
*
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 01173
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
C1 inhibitor esterázy
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01174
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
C1 inhibitor esterázy
P
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 06159
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
C1 inhibitor esterázy
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceC1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: C1 inhibitor esterázy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01175
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 50 - 120 - 300 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Inhibitor C-1 esterázy je protein, který hraje hlavní roli v regulaci klasické dráhy aktivace komplementové a kininové kaskády, inhibuje aktivaci první složky klasické cesty aktivace komplementu (C1).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 50 120 150 174 240 270 300 2000 mg/l

Viz též:
C1 inhibitor esterázy
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentrace