Tělo-hmotnost

Tělo-hmotnostPT_Tělo-hmotnost

Tělo-hmotnost (Pt; hmotnost [kg] Vážení)


Tělo-hmotnost (Pt; hmotnost [kg] Vážení)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-hmotnost
Druh veličiny: Hmotnost
Jednotka: kg
Procedura: Vážení
Klíč: 12429
Gesce: klinické obory
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 2 - 100 - 250
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tělesná hmotnost dítěte je hmotnost jedince měřená u dětí, údaje se porovnávají s tabulkami vývoje hmotnosti v populaci.

Referenční meze

Viz též:
Tělo-hmotnost
Pt
Vážení
Hmotnost