Busulfan

BusulfanS_Busulfan

Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

P_Busulfan

Busulfan (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Busulfan (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)


Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Busulfan
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18546
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
µmol/l * 246,3 = µg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat před dávkou.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceBusulfan (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Busulfan
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18547
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
µmol/l * 246,3 = µg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat před dávkou.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentraceBusulfan (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Busulfan
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18544
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
µmol/l * 246,3 = µg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat před dávkou.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceBusulfan (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Busulfan
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18545
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
µmol/l * 246,3 = µg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat před dávkou.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentrace