Interpretace parametrů buněčné imunity

Interpretace BUNIMUNREPI_Interpretace BUNIMUN

Interpretace BUNIMUN (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)


Interpretace BUNIMUN (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Interpretace parametrů buněčné imunity
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20456
Gesce: informatika
Vznik: Blok připojovaný k nálezu (např. texty)
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Interpretace parametrů buněčné imunity.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ