Blastická transformace lymfocytů

BTLB_BTL

BTL (B; arb. tok [arb.j./min] *)
BTL (B; arb. tok [arb.j./min] Blastická transform. lymfocytů)

LKC_BTL

BTL (Leukocyty; arb. tok [arb.j./min] *)
BTL (Leukocyty; arb. tok [arb.j./min] Blastická transform. lymfocytů)

LYM_BTL

BTL (Lymfocyty; arb. tok [arb.j./min] *)
BTL (Lymfocyty; arb. tok [arb.j./min] Blastická transform. lymfocytů)


BTL (B; arb. tok [arb.j./min] *)

Systém: B
Komponenta: Blastická transformace lymfocytů
Druh veličiny: Arbitrární tok
Jednotka: arb.j./min
Procedura: *
Klíč: 07985
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000000 - 9999999
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*BTL (B; arb. tok [arb.j./min] Blastická transform. lymfocytů)

Systém: B
Komponenta: Blastická transformace lymfocytů
Druh veličiny: Arbitrární tok
Jednotka: arb.j./min
Procedura: Blastická transform. lymfocytů
Klíč: 04816
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000000 - 9999999
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
BBTL (Leukocyty; arb. tok [arb.j./min] *)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Blastická transformace lymfocytů
Druh veličiny: Arbitrární tok
Jednotka: arb.j./min
Procedura: *
Klíč: 07986
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000000 - 9999999
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
*BTL (Leukocyty; arb. tok [arb.j./min] Blastická transform. lymfocytů)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Blastická transformace lymfocytů
Druh veličiny: Arbitrární tok
Jednotka: arb.j./min
Procedura: Blastická transform. lymfocytů
Klíč: 04817
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000000 - 9999999
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
LeukocytyBTL (Lymfocyty; arb. tok [arb.j./min] *)

Systém: Lymfocyty
Komponenta: Blastická transformace lymfocytů
Druh veličiny: Arbitrární tok
Jednotka: arb.j./min
Procedura: *
Klíč: 07987
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000000 - 9999999
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
*BTL (Lymfocyty; arb. tok [arb.j./min] Blastická transform. lymfocytů)

Systém: Lymfocyty
Komponenta: Blastická transformace lymfocytů
Druh veličiny: Arbitrární tok
Jednotka: arb.j./min
Procedura: Blastická transform. lymfocytů
Klíč: 04818
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000000 - 9999999
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty