Biotinidáza

BiotinidázaS_Biotinidáza

Biotinidáza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
Biotinidáza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


Biotinidáza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Biotinidáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 09486
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10,0 - 100,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Biotinidáza [E.C. 3.5.1.12 ] je enzym patřící do třídy hydroláz. Biotinidáza uvolňuje kovalentně vázaný biotin z proteinů při jejich katabolismu. Biotin je významný kofaktor enzymů, někdy nazývaný vitamín H. Přenáší aktivovaný oxid uhličitý, jako součást karboxylačních enzymů.
Při deficitu aktivity biotinidázy není v buňkách dostatek volného biotinu potřebného k syntéze karboxyláz de novo - výsledkem je snížená aktivita několika karboxyláz (např. propionyl-koenzym A-karboxylázy, pyruvátkarboxylázy).
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,01 0,05 0,09 0,20 1,00 10,00 100,00 µkat/l

Viz též:
Biotinidáza
S
*
Koncentrace katalytické aktivityBiotinidáza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Biotinidáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09487
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10,0 - 100,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Biotinidáza [E.C. 3.5.1.12 ] je enzym patřící do třídy hydroláz. Biotinidáza uvolňuje kovalentně vázaný biotin z proteinů při jejich katabolismu. Biotin je významný kofaktor enzymů, někdy nazývaný vitamín H. Přenáší aktivovaný oxid uhličitý, jako součást karboxylačních enzymů.
Při deficitu aktivity biotinidázy není v buňkách dostatek volného biotinu potřebného k syntéze karboxyláz de novo - výsledkem je snížená aktivita několika karboxyláz (např. propionyl-koenzym A-karboxylázy, pyruvátkarboxylázy).
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,01 0,05 0,09 0,20 1,00 10,00 100,00 µkat/l

Viz též:
Biotinidáza
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity