Normoblast bazofilní

Normoblast bazofilníBCEL(BM)_Normoblast bazofilní

Normoblast bazofilní (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
Normoblast bazofilní (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Normoblast bazofilní (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Normoblast bazofilní
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09149
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,8 - 1
MTV: X, BP, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Jedná se o fyziologické prekurzory červené krevní řady v kostní dřeni.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,10 0,50 0,99 1

Viz též:
Normoblast bazofilní
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podílNormoblast bazofilní (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Normoblast bazofilní
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09150
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,8 - 1
MTV: X, BP, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Jedná se o fyziologické prekurzory červené krevní řady v kostní dřeni.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,10 0,50 0,99 1

Viz též:
Normoblast bazofilní
Krev. b.(dřeň)
Numerický podíl