Doba krvácení

KrvácivostPT_Krvácivost

Krvácivost (Pt; čas [s] *)
Krvácivost (Pt; čas [s] Krvácivost (Duke))
Krvácivost (Pt; čas [s] Krvácivost (Ivy))
Krvácivost (Pt; čas [s] Krvácivost (Soulier)) Neaktuální


Krvácivost (Pt; čas [s] *)

Systém: Pt
Komponenta: Doba krvácení
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 01166
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 400 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přímo na pacientovi.Text abstraktu ke komponentě
Doba krvácení neboli krvácivost je málo citlivý globální test primární hemostázy. Existují nejrůznější varianty (metoda dle Duke, Ivyho, Simplate, Surgicutt, Mielke). U všech metod obecně měříme dobu, za kterou dojde na kůži v místě standardního vpichu či řezu ke spontánní zástavě krvácení. Prodloužená doba krvácení ukazuje na kvalitativní nebo kvantitativní poruchy trombocytů, von Willebrandovu chorobu, poruchy cévní stěny. Normální hodnoty jsou do 5 minut.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 30 60 85 90 300 320 400 700 s

Viz též:
Krvácivost
Pt
*
ČasKrvácivost (Pt; čas [s] Krvácivost (Duke))

Systém: Pt
Komponenta: Doba krvácení
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Krvácivost (Duke)
Klíč: 01167
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 400 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení doby krvácení z ranky po standardním vpichu do ušního lalůčku

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přímo na pacientovi.Text abstraktu ke komponentě
Doba krvácení neboli krvácivost je málo citlivý globální test primární hemostázy. Existují nejrůznější varianty (metoda dle Duke, Ivyho, Simplate, Surgicutt, Mielke). U všech metod obecně měříme dobu, za kterou dojde na kůži v místě standardního vpichu či řezu ke spontánní zástavě krvácení. Prodloužená doba krvácení ukazuje na kvalitativní nebo kvantitativní poruchy trombocytů, von Willebrandovu chorobu, poruchy cévní stěny. Normální hodnoty jsou do 5 minut.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 30 60 120 300 320 400 700 s

Viz též:
Krvácivost
Pt
Krvácivost (Duke)
ČasKrvácivost (Pt; čas [s] Krvácivost (Ivy))

Systém: Pt
Komponenta: Doba krvácení
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Krvácivost (Ivy)
Klíč: 01168
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 400 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení doby krvácení z ranky po standardním řezu speciálním nožíkem na kůži předloktí

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přímo na pacientovi.Text abstraktu ke komponentě
Doba krvácení neboli krvácivost je málo citlivý globální test primární hemostázy. Existují nejrůznější varianty (metoda dle Duke, Ivyho, Simplate, Surgicutt, Mielke). U všech metod obecně měříme dobu, za kterou dojde na kůži v místě standardního vpichu či řezu ke spontánní zástavě krvácení. Prodloužená doba krvácení ukazuje na kvalitativní nebo kvantitativní poruchy trombocytů, von Willebrandovu chorobu, poruchy cévní stěny. Normální hodnoty jsou do 5 minut.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1R 30 60 120 240 400 700 s
1R 1D 6R 30 60 120 360 700 s
6R 1D 11R 30 60 180 420 700 s
11R 1D 18R 30 60 150 450 700 s
18R 1D 99R+ 30 60 120 480 700 s

Viz též:
Krvácivost
Pt
Krvácivost (Ivy)
ČasKrvácivost (Pt; čas [s] Krvácivost (Soulier)) Neaktuální

Systém: Pt
Komponenta: Doba krvácení
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Krvácivost (Soulier)
Klíč: 01169
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 400 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení doby krvácení z ranky po standardním řezu na ušním lalůčku

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přímo na pacientovi.Text abstraktu ke komponentě
Doba krvácení neboli krvácivost je málo citlivý globální test primární hemostázy. Existují nejrůznější varianty (metoda dle Duke, Ivyho, Simplate, Surgicutt, Mielke). U všech metod obecně měříme dobu, za kterou dojde na kůži v místě standardního vpichu či řezu ke spontánní zástavě krvácení. Prodloužená doba krvácení ukazuje na kvalitativní nebo kvantitativní poruchy trombocytů, von Willebrandovu chorobu, poruchy cévní stěny. Normální hodnoty jsou do 5 minut.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 30 60 85 90 300 320 400 700 s

Viz též:
Krvácivost
Pt
Krvácivost (Soulier)
Čas