Tělo-délka vleže

Tělo-délka vležePT_Tělo-délka vleže

Tělo-délka vleže (Pt; délka [cm] Měření délky)


Tělo-délka vleže (Pt; délka [cm] Měření délky)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-délka vleže
Druh veličiny: Délka
Jednotka: cm
Procedura: Měření délky
Klíč: 12425
Gesce: klinické obory
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 200 - 250
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Délka vleže je ukazatel celkové délky těla dítěte do dvou let, údaje se porovnávají s tabulkami vývoje délky v populaci.

Referenční meze

Viz též:
Tělo-délka vleže
Pt
Měření délky
Délka