Bilirubin semikvantitativně

Bilirubin semikvantitativněS_Bilirubin semikvantitativně

Bilirubin semikvantitativně (S; arb. konc. [arb.j.] Absorpční spektrofotometrie)

P_Bilirubin semikvantitativně

Bilirubin semikvantitativně (P; arb. konc. [arb.j.] Absorpční spektrofotometrie)

U_Bilirubin semikvantitativně

Bilirubin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Bilirubin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] Testační proužek)


Bilirubin semikvantitativně (S; arb. konc. [arb.j.] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Bilirubin semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12424
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, IKTER, KVAL
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:
Položka slouží k posouzení kvality analyzovaného materiálu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S_Bilirubin semikvantitativně
S
Absorpční spektrofotometrie
Arbitrární koncentraceBilirubin semikvantitativně (P; arb. konc. [arb.j.] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Bilirubin semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12423
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, IKTER, KVAL
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:
Položka slouží k posouzení kvality analyzovaného materiálu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P_Bilirubin semikvantitativně
P
Absorpční spektrofotometrie
Arbitrární koncentraceBilirubin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Bilirubin semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03279
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Bilirubin semikvantitativně
U
*
Arbitrární koncentraceBilirubin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] Testační proužek)

Systém: U
Komponenta: Bilirubin semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Testační proužek
Klíč: 03280
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Bilirubin semikvantitativně
U
Arbitrární koncentrace