Tělo-výška vsedě

Tělo-výška vseděPT_Tělo-výška vsedě

Tělo-výška vsedě (Pt; délka [cm] Měření délky)


Tělo-výška vsedě (Pt; délka [cm] Měření délky)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-výška vsedě
Druh veličiny: Délka
Jednotka: cm
Procedura: Měření délky
Klíč: 12421
Gesce: klinické obory
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 150 - 200
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Výška vsedě je jedním ze základních vertikálních ukazatelů v dětském věku. Zjištěné údaje se porovnávají s tabulkami a grafy.

Referenční meze

Viz též:
Tělo-výška vsedě
Pt
Měření délky
Délka