Tělo-řasa suprailiakální

Tělo-řasa suprailiakálníPT_Tělo-řasa suprailiakální

Tělo-řasa suprailiakální (Pt; tloušťka [mm] Měření délky)


Tělo-řasa suprailiakální (Pt; tloušťka [mm] Měření délky)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-řasa suprailiakální
Druh veličiny: Tloušťka
Jednotka: mm
Procedura: Měření délky
Klíč: 12417
Gesce: klinické obory
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 150
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis významu měření suprailiakální kožní řasy v dětském věku. Zjištěné hodnoty se porovnávají s populačními tabulkami a grafy.

Referenční meze

Viz též:
Tělo-řasa suprailiakální
Pt
Měření délky
Tloušťka