Benzodiazepiny (průkaz)

Benzodiazepiny (průkaz)U_Benzodiazepiny (průkaz)

Benzodiazepiny (průkaz) (U; přítomnost [-] *)
Benzodiazepiny (průkaz) (U; přítomnost [-] Testační proužek)


Benzodiazepiny (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

Systém: U
Komponenta: Benzodiazepiny (průkaz)
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 11525
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 týden
4 - 8 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Benzodiazepiny představují velkou skupinu často používaných léků tlumících činnost CNS vazbou na GABA receptory. Jsou často aplikovány jako anxiolytika, sedativa, myorelaxancia, antikonvulziva, preanestetika, antiepileptika apod. Při dlouhodobém a nadměrném užívání se může vyskytnout návyk spojený s nutností zvyšovat dávky. Riziko vzniku závislosti je sice relativně malé ale ne zanedbatelné. Často dochází k intoxikacím způsobeným chtěným či náhodným předávkováním při většinou orální aplikaci. Ke komplikacím vede zneužívají benzodiazepinů v kombinaci s jinými látkami (heroin, alkohol,…). Po náhlém vysazení se může projevit závažný abstinenční syndrom.

Referenční meze

Viz též:
U_Benzodiazepiny (průkaz)
Benzodiazepiny (průkaz)
U
*
PřítomnostBenzodiazepiny (průkaz) (U; přítomnost [-] Testační proužek)

Systém: U
Komponenta: Benzodiazepiny (průkaz)
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 11526
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 týden
4 - 8 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Benzodiazepiny představují velkou skupinu často používaných léků tlumících činnost CNS vazbou na GABA receptory. Jsou často aplikovány jako anxiolytika, sedativa, myorelaxancia, antikonvulziva, preanestetika, antiepileptika apod. Při dlouhodobém a nadměrném užívání se může vyskytnout návyk spojený s nutností zvyšovat dávky. Riziko vzniku závislosti je sice relativně malé ale ne zanedbatelné. Často dochází k intoxikacím způsobeným chtěným či náhodným předávkováním při většinou orální aplikaci. Ke komplikacím vede zneužívají benzodiazepinů v kombinaci s jinými látkami (heroin, alkohol,…). Po náhlém vysazení se může projevit závažný abstinenční syndrom.

Referenční meze

Viz též:
U_Benzodiazepiny (průkaz)
Benzodiazepiny (průkaz)
U
Přítomnost