Tělo-obvod frontookcipitální

Tělo-obvod frontookcipitálníPT_Tělo-obvod frontookcipitální

Tělo-obvod frontookcipitální (Pt; délka [cm] Měření délky)


Tělo-obvod frontookcipitální (Pt; délka [cm] Měření délky)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-obvod frontookcipitální
Druh veličiny: Délka
Jednotka: cm
Procedura: Měření délky
Klíč: 12415
Gesce: klinické obory
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 60 - 80
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Frontookcipitální obvod je ukazatel používaná pro hodnocení velikosti mozku u dětí. Zjištěné údaje se provnávají s populačními tabulkami a grafy.

Referenční meze

Viz též:
Tělo-obvod frontookcipitální
Pt
Měření délky
Délka