Barbituráty

BarbiturátyS_Barbituráty

Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Barbituráty

Barbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Barbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Barbituráty
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18524
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Kalibruje se na secobarbital (Abbott).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceBarbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Barbituráty
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18525
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Kalibruje se na secobarbital (Abbott).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceBarbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Barbituráty
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18522
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Kalibruje se na secobarbital (Abbott).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceBarbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Barbituráty
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18523
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Kalibruje se na secobarbital (Abbott).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace