Barbituráty (průkaz)

Barbituráty (průkaz)U_Barbituráty (průkaz)

Barbituráty (průkaz) (U; přítomnost [-] *)
Barbituráty (průkaz) (U; přítomnost [-] Testační proužek)


Barbituráty (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

Systém: U
Komponenta: Barbituráty (průkaz)
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 11523
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 týden
4 - 8 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Barbituráty (deriváty kyseliny barbiturové) představují velkou skupinu často používaných léků tlumících činnost CNS vazbou na GABA receptory. Jsou často aplikovány jako sedativa, anestetika, antiepileptika apod. Při dlouhodobém a nadměrném užívání se může vyskytnout návyk spojený s nutností zvyšovat dávky. Často dochází k intoxikacím způsobeným chtěným či náhodným předávkováním při většinou orální aplikaci. Protože existuje celá řada nežádoucích účinků, jsou nahrazovány bezpečnějšími benzodiazepiny.

Referenční meze

Viz též:
U_Barbituráty (průkaz)
Barbituráty (průkaz)
U
*
PřítomnostBarbituráty (průkaz) (U; přítomnost [-] Testační proužek)

Systém: U
Komponenta: Barbituráty (průkaz)
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 11524
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 týden
4 - 8 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Barbituráty (deriváty kyseliny barbiturové) představují velkou skupinu často používaných léků tlumících činnost CNS vazbou na GABA receptory. Jsou často aplikovány jako sedativa, anestetika, antiepileptika apod. Při dlouhodobém a nadměrném užívání se může vyskytnout návyk spojený s nutností zvyšovat dávky. Často dochází k intoxikacím způsobeným chtěným či náhodným předávkováním při většinou orální aplikaci. Protože existuje celá řada nežádoucích účinků, jsou nahrazovány bezpečnějšími benzodiazepiny.

Referenční meze

Viz též:
U_Barbituráty (průkaz)
Barbituráty (průkaz)
U
Přítomnost