Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrátS_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] *)
Beta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Beta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Beta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (P; látková konc. [µmol/l] *)
Beta-aminoizobutyrát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Beta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Beta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Beta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Beta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Beta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Beta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Beta-aminoizobutyrát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Beta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01083
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 2 10 30 1000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
S
*
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01084
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 2 10 30 1000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01085
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 2 10 30 1000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01086
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 2 10 30 1000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01081
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 2 10 30 1000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
P
*
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01082
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 2 10 30 1000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01087
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 1000 1500 2500 5000 µmol/l
2T 5R 0 0 0 0 265 400 750 5000 µmol/l
5R 14R 0 0 0 0 437 665 1200 5000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 0 0 185 310 620 5000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 0 210 330 600 5000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
U
*
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01088
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 1000 1500 2500 5000 µmol/l
2T 5R 0 0 0 0 265 400 750 5000 µmol/l
5R 14R 0 0 0 0 437 665 1200 5000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 0 0 185 310 620 5000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 0 210 330 600 5000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01089
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 1000 1500 2500 5000 µmol/l
2T 5R 0 0 0 0 265 400 750 5000 µmol/l
5R 14R 0 0 0 0 437 665 1200 5000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 0 0 185 310 620 5000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 0 210 330 600 5000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01090
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 1000 1500 2500 5000 µmol/l
2T 5R 0 0 0 0 265 400 750 5000 µmol/l
5R 14R 0 0 0 0 437 665 1200 5000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 0 0 185 310 620 5000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 0 210 330 600 5000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01077
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 88 130 250 5000 µmol/d
5R 14R 0 0 0 0 230 350 700 5000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 0 0 210 350 700 5000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 0 0 285 450 800 5000 µmol/d

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
dU
*
Látkový tokBeta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01078
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 88 130 250 5000 µmol/d
5R 14R 0 0 0 0 230 350 700 5000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 0 0 210 350 700 5000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 0 0 285 450 800 5000 µmol/d

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokBeta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01079
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 88 130 250 5000 µmol/d
5R 14R 0 0 0 0 230 350 700 5000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 0 0 210 350 700 5000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 0 0 285 450 800 5000 µmol/d

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokBeta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01080
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 285 450 800 5000 µmol/d

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokBeta-aminoizobutyrát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08465
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
Likvor
*
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Beta-aminoizobutyrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08466
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2-aminoizobutyrát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká rozpadem pyrimidinů, především thyminu. 2-aminoizobutyrát se metabolizuje velmi pomalu, může být degradován až na oxid uhličitý.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace