Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)

Anti-Yersinia enterocolitica (titr)S_Anti-Yersinia enterocolitica (titr)

Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)
Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Hemaglutinace)
Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Immunoblotting)

P_Anti-Yersinia enterocolitica (titr)

Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)
Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Hemaglutinace)
Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Immunoblotting)


Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 01006
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Yersinia enterocolitica (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <160 640 1280 10000 arb.j.

Viz též:
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
S
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace
Klíč: 01007
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 160 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Yersinia enterocolitica (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <160 640 1280 10000 arb.j.

Viz též:
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
S
Aglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Hemaglutinace)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Hemaglutinace
Klíč: 06146
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 160 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Yersinia enterocolitica (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
S
Hemaglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Immunoblotting)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Immunoblotting
Klíč: 12605
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Yersinia enterocolitica (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
S
Immunoblotting
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 01004
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Yersinia enterocolitica (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <160 640 1280 10000 arb.j.

Viz též:
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
P
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace
Klíč: 01005
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 160 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Yersinia enterocolitica (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <160 640 1280 10000 arb.j.

Viz též:
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
P
Aglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Hemaglutinace)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Hemaglutinace
Klíč: 06145
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 160 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Yersinia enterocolitica (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
P
Hemaglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Yersinia enterocolitica (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Immunoblotting)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Immunoblotting
Klíč: 12604
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Yersinia enterocolitica (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
P
Immunoblotting
Arbitrární koncentrace (titr)