Protilátky IgG proti transglutamináze

Anti-transglutamináza IgGS_Anti-transglutamináza IgG

Anti-transglutamináza IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-transglutamináza IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

P_Anti-transglutamináza IgG

Anti-transglutamináza IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-transglutamináza IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)


Anti-transglutamináza IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti transglutamináze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 18273
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-transglutamináza IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti transglutamináze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 18274
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Arbitrární látková koncentraceAnti-transglutamináza IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti transglutamináze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 18271
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-transglutamináza IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti transglutamináze
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 18272
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Arbitrární látková koncentrace