Antitrombin - poměr časů plazmy nemocného a kontroly

Antitrombin-ratioP_Antitrombin-ratio

Antitrombin-ratio (P; rel. čas [1] *) Neaktuální


Antitrombin-ratio (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Antitrombin - poměr časů plazmy nemocného a kontroly
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03468
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,5 - 1,5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 20 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Antitrombin III (AT III) je alfa-2-glykoprotein o MW 58000-65000, který se tvoří v játrech. Je to nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz a má centrální úlohu při regulaci hemostatické rovnováhy. AT III inhibuje koagulační proces tím, že vyvazuje trombin a jiné plazmatické proteázy za vzniku ireverzibilního komplexu. Rychlost vzniku tohoto komplexu je 15-30 minut. Může být urychlena navázáním heparinu nebo proteoglykanů z endoteliálních buněk. AT III se vyskytuje v plazmě v koncentraci 0,10-0,25 g/l. Stanovuje se funkční aktivita AT III, hodnoty se pohybují v rozmezí 0,8-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,6 0,8 1,2 1,3 1,6 3 1

Viz též:
Antitrombin-ratio
P
*
Relativní čas