Antitrombin - hmotnostní koncentrace

Antitrombin - hmot. konc.P_Antitrombin - hmot. konc.

Antitrombin - hmot. konc. (P; hmot. konc. [g/l] *)


Antitrombin - hmot. konc. (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Antitrombin - hmotnostní koncentrace
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 09143
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5,00 - 10,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační vyšetření inhibitoru plazmatického koagulačního systému - vyvazuje trombin

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Antitrombin (AT) je jednořetězcový alfa-2-glykoprotein, o molekulové váze 62 000 Da. Gen pro jeho syntézu je uložen na chromozomu 1. Patří mezi inhibitory proteáz a je základním inhibitorem aktivovaných koagulačních faktorů. Patří mezi negativní reaktanty akutní fáze zánětu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,08 0,16 0,31 0,40 2,00 10,00 g/l

Viz též:
Antitrombin - hmot. konc.
P
*
Hmotnostní koncentrace