Antitrombin

AntitrombinP_Antitrombin

Antitrombin (P; rel. čas [1] *) Obsoletní
Antitrombin (P; rel. čas [1] Absorpční spektrofotometrie) Neaktuální
Antitrombin (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální
Antitrombin (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Antitrombin (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Obsoletní
Antitrombin (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Obsoletní


Antitrombin (P; rel. čas [1] *) Obsoletní

Systém: P
Komponenta: Antitrombin
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03466
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Antitrombin (dříve AT III, Antitrombin III) je alfa-2-glykoprotein o MW 58000-65000, který se tvoří v játrech. Je to nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz a má centrální úlohu při regulaci hemostatické rovnováhy. Antitrombin inhibuje koagulační proces tím, že vyvazuje trombin a jiné plazmatické proteázy za vzniku ireverzibilního komplexu. Rychlost vzniku tohoto komplexu je 15 - 30 minut. Může být urychlena navázáním heparinu nebo proteoglykanů z endoteliálních buněk. Antitrombin se vyskytuje v plazmě v koncentraci 0,10-0,25 g/l. Stanovuje se funkční aktivita antitrombinu, hodnoty se pohybují v rozmezí 0,8 - 1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,6 0,8 1,2 1,3 1,6 3 1

Viz též:
Antitrombin
P
*
Relativní časAntitrombin (P; rel. čas [1] Absorpční spektrofotometrie) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Antitrombin
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08459
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Antitrombin (dříve AT III, Antitrombin III) je alfa-2-glykoprotein o MW 58000-65000, který se tvoří v játrech. Je to nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz a má centrální úlohu při regulaci hemostatické rovnováhy. Antitrombin inhibuje koagulační proces tím, že vyvazuje trombin a jiné plazmatické proteázy za vzniku ireverzibilního komplexu. Rychlost vzniku tohoto komplexu je 15 - 30 minut. Může být urychlena navázáním heparinu nebo proteoglykanů z endoteliálních buněk. Antitrombin se vyskytuje v plazmě v koncentraci 0,10-0,25 g/l. Stanovuje se funkční aktivita antitrombinu, hodnoty se pohybují v rozmezí 0,8 - 1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,6 0,8 1,2 1,3 1,6 3 1

Viz též:
Antitrombin
P
Absorpční spektrofotometrie
Relativní časAntitrombin (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Antitrombin
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 07760
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační vyšetření inhibitoru plazmatického koagulačního systému - vyvazuje trombin

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Antitrombin (dříve AT III, Antitrombin III) je alfa-2-glykoprotein o MW 58000-65000, který se tvoří v játrech. Je to nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz a má centrální úlohu při regulaci hemostatické rovnováhy. Antitrombin inhibuje koagulační proces tím, že vyvazuje trombin a jiné plazmatické proteázy za vzniku ireverzibilního komplexu. Rychlost vzniku tohoto komplexu je 15 - 30 minut. Může být urychlena navázáním heparinu nebo proteoglykanů z endoteliálních buněk. Antitrombin se vyskytuje v plazmě v koncentraci 0,10-0,25 g/l. Stanovuje se funkční aktivita antitrombinu, hodnoty se pohybují v rozmezí 0,8 - 1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,6 0,8 1,2 1,3 1,6 3 1

Viz též:
Antitrombin
P
Koagulace
Relativní časAntitrombin (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Antitrombin
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07761
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační vyšetření inhibitoru plazmatického koagulačního systému - vyvazuje trombin

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Antitrombin (dříve AT III, Antitrombin III) je alfa-2-glykoprotein o MW 58000-65000, který se tvoří v játrech. Je to nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz a má centrální úlohu při regulaci hemostatické rovnováhy. Antitrombin inhibuje koagulační proces tím, že vyvazuje trombin a jiné plazmatické proteázy za vzniku ireverzibilního komplexu. Rychlost vzniku tohoto komplexu je 15 - 30 minut. Může být urychlena navázáním heparinu nebo proteoglykanů z endoteliálních buněk. Antitrombin se vyskytuje v plazmě v koncentraci 0,10-0,25 g/l. Stanovuje se funkční aktivita antitrombinu, hodnoty se pohybují v rozmezí 0,8 - 1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,6 0,8 1,2 1,3 1,6 3 1

Viz též:
Antitrombin
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní časAntitrombin (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Obsoletní

Systém: P
Komponenta: Antitrombin
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07762
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační vyšetření inhibitoru plazmatického koagulačního systému - vyvazuje trombin

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Antitrombin (dříve AT III, Antitrombin III) je alfa-2-glykoprotein o MW 58000-65000, který se tvoří v játrech. Je to nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz a má centrální úlohu při regulaci hemostatické rovnováhy. Antitrombin inhibuje koagulační proces tím, že vyvazuje trombin a jiné plazmatické proteázy za vzniku ireverzibilního komplexu. Rychlost vzniku tohoto komplexu je 15 - 30 minut. Může být urychlena navázáním heparinu nebo proteoglykanů z endoteliálních buněk. Antitrombin se vyskytuje v plazmě v koncentraci 0,10-0,25 g/l. Stanovuje se funkční aktivita antitrombinu, hodnoty se pohybují v rozmezí 0,8 - 1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,6 0,8 1,2 1,3 1,6 3 1

Viz též:
Antitrombin
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní časAntitrombin (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Obsoletní

Systém: P
Komponenta: Antitrombin
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07763
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační vyšetření inhibitoru plazmatického koagulačního systému - vyvazuje trombin

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Antitrombin (dříve AT III, Antitrombin III) je alfa-2-glykoprotein o MW 58000-65000, který se tvoří v játrech. Je to nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz a má centrální úlohu při regulaci hemostatické rovnováhy. Antitrombin inhibuje koagulační proces tím, že vyvazuje trombin a jiné plazmatické proteázy za vzniku ireverzibilního komplexu. Rychlost vzniku tohoto komplexu je 15 - 30 minut. Může být urychlena navázáním heparinu nebo proteoglykanů z endoteliálních buněk. Antitrombin se vyskytuje v plazmě v koncentraci 0,10-0,25 g/l. Stanovuje se funkční aktivita antitrombinu, hodnoty se pohybují v rozmezí 0,8 - 1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,6 0,8 1,2 1,3 1,6 3 1

Viz též:
Antitrombin
P
Koagulace (opticky)
Relativní čas