Aspartát

AspartátS_Aspartát

Aspartát (S; látková konc. [µmol/l] *)
Aspartát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Aspartát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Aspartát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Aspartát

Aspartát (P; látková konc. [µmol/l] *)
Aspartát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Aspartát

Aspartát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Aspartát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Aspartát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Aspartát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Aspartát

Aspartát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Aspartát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Aspartát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Aspartát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Aspartát

Aspartát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Aspartát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Aspartát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00898
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 0 0 16 35 100 1500 µmol/l
2T 2D 2R 0 0 0 15 25 40 150 1500 µmol/l
2R 13R 0 0 0 10 22 35 100 1500 µmol/l
F 13R 99R+ 0 0 2 10 30 45 150 1500 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 2 11 31 45 150 1500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
S
*
Látková koncentraceAspartát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00899
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 0 0 16 35 100 1500 µmol/l
2T 2D 2R 0 0 0 15 25 40 150 1500 µmol/l
2R 13R 0 0 0 10 22 35 100 1500 µmol/l
F 13R 99R+ 0 0 2 10 30 45 150 1500 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 2 11 31 45 150 1500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAspartát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00900
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 0 0 16 35 100 1500 µmol/l
2T 2D 2R 0 0 0 15 25 40 150 1500 µmol/l
2R 13R 0 0 0 10 22 35 100 1500 µmol/l
F 13R 99R+ 0 0 2 10 30 45 150 1500 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 2 11 31 45 150 1500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAspartát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00901
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 0 0 16 35 100 1500 µmol/l
2T 2D 2R 0 0 0 15 25 40 150 1500 µmol/l
2R 13R 0 0 0 10 22 35 100 1500 µmol/l
F 13R 99R+ 0 0 2 10 30 45 150 1500 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 2 11 31 45 150 1500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceAspartát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00896
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 0 0 16 35 100 1500 µmol/l
2T 2D 2R 0 0 0 15 25 40 150 1500 µmol/l
2R 13R 0 0 0 10 22 35 100 1500 µmol/l
F 13R 99R+ 0 0 2 10 30 45 150 1500 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 2 11 31 45 150 1500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
P
*
Látková koncentraceAspartát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00897
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 0 0 16 35 100 1500 µmol/l
2T 2D 2R 0 0 0 15 25 40 150 1500 µmol/l
2R 13R 0 0 0 10 22 35 100 1500 µmol/l
F 13R 99R+ 0 0 2 10 30 45 150 1500 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 2 11 31 45 150 1500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAspartát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00902
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 2500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 10 50 100 600 900 1500 2500 µmol/l
F 2R 14R 0 3 10 25 165 300 650 2500 µmol/l
M 2R 14R 0 3 10 19 125 230 480 2500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 5 12 98 145 220 2500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 7 40 63 185 2500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
U
*
Látková koncentraceAspartát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00903
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 2500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 10 50 100 600 900 1500 2500 µmol/l
F 2R 14R 0 3 10 25 165 300 650 2500 µmol/l
M 2R 14R 0 3 10 19 125 230 480 2500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 5 12 98 145 220 2500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 7 40 63 185 2500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAspartát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00904
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 2500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 10 50 100 600 900 1500 2500 µmol/l
F 2R 14R 0 3 10 25 165 300 650 2500 µmol/l
M 2R 14R 0 3 10 19 125 230 480 2500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 5 12 98 145 220 2500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 7 40 63 185 2500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAspartát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00905
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 2500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 10 50 100 600 900 1500 2500 µmol/l
F 2R 14R 0 3 10 25 165 300 650 2500 µmol/l
M 2R 14R 0 3 10 19 125 230 480 2500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 5 12 98 145 220 2500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 7 40 63 185 2500 µmol/l

Viz též:
Aspartát
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceAspartát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 00892
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 2500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 10 68 110 250 2500 µmol/d
2R 14R 0 0 0 10 65 120 250 2500 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 0 10 55 85 250 2500 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 0 14 110 160 250 2500 µmol/d

Viz též:
Aspartát
dU
*
Látkový tokAspartát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00893
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 2500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 10 68 110 250 2500 µmol/d
2R 14R 0 0 0 10 65 120 250 2500 µmol/d
14R 99R+ 0 0 0 10 55 85 250 2500 µmol/d

Viz též:
Aspartát
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokAspartát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00894
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 2500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 10 68 110 250 2500 µmol/d
2R 14R 0 0 0 10 65 120 250 2500 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 0 10 55 85 250 2500 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 0 14 110 160 250 2500 µmol/d

Viz též:
Aspartát
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokAspartát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00895
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 2500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 14 110 160 250 2500 µmol/d

Viz též:
Aspartát
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokAspartát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00890
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 3000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 4,5 10,0 15,0 25,0 3000 µmol/l
2R 14R 0 0 0 3,8 6,5 10,0 25,0 3000 µmol/l
14R 99R+ 0 0 0 0 1 3 10 3000 µmol/l

Viz též:
Aspartát
Likvor
*
Látková koncentraceAspartát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Aspartát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00891
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 3000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 4,5 10,0 15,0 25,0 3000 µmol/l
2R 14R 0 0 0 3,8 6,5 10,0 25,0 3000 µmol/l
14R 99R+ 0 0 0 0 1 3 10 3000 µmol/l

Viz též:
Aspartát
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace