Asparagin

AsparaginS_Asparagin

Asparagin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Asparagin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Asparagin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Asparagin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Asparagin

Asparagin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Asparagin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Asparagin

Asparagin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Asparagin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Asparagin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Asparagin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Asparagin

Asparagin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Asparagin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Asparagin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Asparagin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Asparagin

Asparagin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Asparagin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Asparagin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00882
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 18R 0 5 25 32 60 70 200 5000 µmol/l
M 0D 18R 0 5 25 34 62 70 200 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 3 20 29 65 80 250 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 35 63 75 220 5000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
S
*
Látková koncentraceAsparagin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00883
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 18R 0 5 25 32 60 70 200 5000 µmol/l
M 0D 18R 0 5 25 34 62 70 200 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 3 20 29 65 80 250 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 35 63 75 220 5000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAsparagin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00884
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 18R 0 5 25 32 60 70 200 5000 µmol/l
M 0D 18R 0 5 25 34 62 70 200 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 3 20 29 65 80 250 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 35 63 75 220 5000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAsparagin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00885
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 18R 0 5 25 32 60 70 200 5000 µmol/l
M 0D 18R 0 5 25 34 62 70 200 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 3 20 29 65 80 250 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 35 63 75 220 5000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceAsparagin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00880
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 18R 0 5 25 32 60 70 200 5000 µmol/l
M 0D 18R 0 5 25 34 62 70 200 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 3 20 29 65 80 250 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 35 63 75 220 5000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
P
*
Látková koncentraceAsparagin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00881
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 18R 0 5 25 32 60 70 200 5000 µmol/l
M 0D 18R 0 5 25 34 62 70 200 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 3 20 29 65 80 250 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 35 63 75 220 5000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAsparagin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00886
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1R 0 20 60 112 538 694 1680 8000 µmol/l
F 1R 14R 0 0 10 30 291 450 1050 8000 µmol/l
M 1R 14R 0 0 5 20 184 285 670 8000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 13 40 150 220 300 8000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 10 30 120 200 300 8000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
U
*
Látková koncentraceAsparagin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00887
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1R 0 20 60 112 538 694 1680 8000 µmol/l
F 1R 14R 0 0 10 30 291 450 1050 8000 µmol/l
M 1R 14R 0 0 5 20 184 285 670 8000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 13 40 150 220 300 8000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 10 30 120 200 300 8000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAsparagin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00888
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1R 0 20 60 112 538 694 1680 8000 µmol/l
F 1R 14R 0 0 10 30 291 450 1050 8000 µmol/l
M 1R 14R 0 0 5 20 184 285 670 8000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 13 40 150 220 300 8000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 10 30 120 200 300 8000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAsparagin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00889
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1R 0 20 60 112 538 694 1680 8000 µmol/l
F 1R 14R 0 0 10 30 291 450 1050 8000 µmol/l
M 1R 14R 0 0 5 20 184 285 670 8000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 13 40 150 220 300 8000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 10 30 120 200 300 8000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceAsparagin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 00876
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1R 0 0 10 48 62 150 400 8000 µmol/d
1R 14R 0 0 10 97 150 350 500 8000 µmol/d
14R 99R+ 0 0 15 44 160 250 350 8000 µmol/d

Viz též:
Asparagin
dU
*
Látkový tokAsparagin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00877
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1R 0 0 10 48 62 150 400 8000 µmol/d
1R 14R 0 0 10 97 150 350 500 8000 µmol/d
14R 99R+ 0 0 15 44 160 250 350 8000 µmol/d

Viz též:
Asparagin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokAsparagin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00878
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1R 0 0 10 48 62 150 400 8000 µmol/d
1R 14R 0 0 10 97 150 350 500 8000 µmol/d
14R 99R+ 0 0 15 44 160 250 350 8000 µmol/d

Viz též:
Asparagin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokAsparagin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00879
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 15 44 160 250 350 8000 µmol/d

Viz též:
Asparagin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokAsparagin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00874
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 3000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 4 12 16 28 3000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
Likvor
*
Látková koncentraceAsparagin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Asparagin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00875
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 3000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Asparagin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je amidem kyseliny asparagové. Asparagin tvoří spolu s glutaminem latentní zásobu amoniaku v organismech (ve volné formě) a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích.

Terminologie
Asparagin, 2-amino-3-karbamoylpropionát

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 4 12 16 28 3000 µmol/l

Viz též:
Asparagin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace