Asenapin*

Asenapin*S_Asenapin*

Asenapin* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Asenapin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Asenapin*

Asenapin* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Asenapin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Asenapin* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Asenapin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18125
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Asenapin je antipsychotikum.
Referenční meze 7 - 17,5 nmol/l, tj. 2 - 5 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,50

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceAsenapin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Asenapin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18126
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Asenapin je antipsychotikum.
Referenční meze 7 - 17,5 nmol/l, tj. 2 - 5 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,50

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceAsenapin* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Asenapin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18123
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Asenapin je antipsychotikum.
Referenční meze 7 - 17,5 nmol/l, tj. 2 - 5 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,50

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceAsenapin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Asenapin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18124
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Asenapin je antipsychotikum.
Referenční meze 7 - 17,5 nmol/l, tj. 2 - 5 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,50

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace