Agregace stimulovaná trombinem (TRO)

Agregace stimul. - TROP_Agregace stimul. - TRO

Agregace stimul. - TRO (P; relat. agreg. aktivita [1] *)
Agregace stimul. - TRO (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)


Agregace stimul. - TRO (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná trombinem (TRO)
Druh veličiny: Relativní agregační aktivita
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 18225
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 2
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením trombinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje. Získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 min. při 80-120 g) a plazma chudá na destičky (centrifugace 10 min. při 2500 g).Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,6 1 1

Viz též:
P
*
Relativní agregační aktivitaAgregace stimul. - TRO (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná trombinem (TRO)
Druh veličiny: Relativní agregační aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 18226
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 2
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením trombinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje. Získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 min. při 80-120 g) a plazma chudá na destičky (centrifugace 10 min. při 2500 g).Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,6 1 1

Viz též:
P
Agregační křivka opticky
Relativní agregační aktivita