Aripiprazol*

Aripiprazol*S_Aripiprazol*

Aripiprazol* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Aripiprazol* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Aripiprazol*

Aripiprazol* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Aripiprazol* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Aripiprazol* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Aripiprazol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18121
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Aripirazol je antipsychotikum indikované k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících.
Referenční meze 334,5 - 1115 nmol/l tj. 150 500 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,23

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceAripiprazol* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Aripiprazol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18122
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Aripirazol je antipsychotikum indikované k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících.
Referenční meze 334,5 - 1115 nmol/l tj. 150 500 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,23

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceAripiprazol* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Aripiprazol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18119
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Aripirazol je antipsychotikum indikované k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících.
Referenční meze 334,5 - 1115 nmol/l tj. 150 500 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,23

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceAripiprazol* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Aripiprazol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18120
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Aripirazol je antipsychotikum indikované k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících.
Referenční meze 334,5 - 1115 nmol/l tj. 150 500 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,23

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace