Protilátky IgM proti Rickettsia conorii

Anti-Rickettsia conorii IgMS_Anti-Rickettsia conorii IgM

Anti-Rickettsia conorii IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Rickettsia conorii IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)
Anti-Rickettsia conorii IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

P_Anti-Rickettsia conorii IgM

Anti-Rickettsia conorii IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Rickettsia conorii IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)
Anti-Rickettsia conorii IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))


Anti-Rickettsia conorii IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti Rickettsia conorii
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 15009
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Rickettsia conorii IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti Rickettsia conorii
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 15010
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-Rickettsia conorii IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti Rickettsia conorii
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 15011
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceAnti-Rickettsia conorii IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti Rickettsia conorii
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 15006
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Rickettsia conorii IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti Rickettsia conorii
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 15007
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-Rickettsia conorii IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti Rickettsia conorii
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 15008
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární látková koncentrace