APTT LA směs 1+1

APTT LA směs 1+1



P+P_APTT LA směs 1+1

APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(referenční); čas [s] *)
APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))
APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (opticky))


APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(referenční); čas [s] *)

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT LA směs 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 16534
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*
Čas



APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT LA směs 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16535
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Koagulace (det. změn mag. pole)
Čas



APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (opticky))

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT LA směs 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16536
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Koagulace (opticky)
Čas