Aktivovaný parciální tromboplastinový test - kontrola

APTT - kontrolaP_APTT - kontrola

APTT - kontrola (P; čas [s] *) Neaktuální
APTT - kontrola (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální
APTT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
APTT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
APTT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (opticky)) Neaktuální


APTT - kontrola (P; čas [s] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Aktivovaný parciální tromboplastinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 03460
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 45 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasAPTT - kontrola (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Aktivovaný parciální tromboplastinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 03461
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 45 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
ČasAPTT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Aktivovaný parciální tromboplastinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 03462
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 45 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasAPTT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Aktivovaný parciální tromboplastinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 03463
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 45 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasAPTT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Aktivovaný parciální tromboplastinový test - kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 03464
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 45 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Čas