APTT - korekce za 2 hodiny

APTT-korekce 2 hP+P_APTT-korekce 2 h

APTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] *) Neaktuální
APTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace) Neaktuální
APTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
APTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
APTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (opticky)) Neaktuální


APTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] *) Neaktuální

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT - korekce za 2 hodiny
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 07750
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Časy APTT po korekci referenční plazmou za 2 hodiny v poměru 1:1 (plazma vyšetřovaná:plazma referenční)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Pro kompletní test je potřeba odběr nejméně 5 ml krve.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Korekce APTT je směsný test využívaný při podezření na přítomnost lupus antikoagulans. Sleduje se korekce prodloužených časů APTT normální plazmou. LA je bezprostředně působícím inhibitorem, pouze u 30 % se může projevit i časová závislost, proto se testované vzorky inkubují při 37 °C 1 a 2 hodiny. Nedojde-li ke korekci časů, lze usuzovat na přítomnost LA.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 10 15 22 28 45 51 60 420 s

Viz též:
APTT-korekce 2 h
*
ČasAPTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace) Neaktuální

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT - korekce za 2 hodiny
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 07751
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Časy APTT po korekci referenční plazmou za 2 hodiny v poměru 1:1 (plazma vyšetřovaná:plazma referenční)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Pro kompletní test je potřeba odběr nejméně 5 ml krve.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Korekce APTT je směsný test využívaný při podezření na přítomnost lupus antikoagulans. Sleduje se korekce prodloužených časů APTT normální plazmou. LA je bezprostředně působícím inhibitorem, pouze u 30 % se může projevit i časová závislost, proto se testované vzorky inkubují při 37 °C 1 a 2 hodiny. Nedojde-li ke korekci časů, lze usuzovat na přítomnost LA.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 10 15 22 28 45 51 60 420 s

Viz též:
APTT-korekce 2 h
Koagulace
ČasAPTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT - korekce za 2 hodiny
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07752
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Časy APTT po korekci referenční plazmou za 2 hodiny v poměru 1:1 (plazma vyšetřovaná:plazma referenční)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Pro kompletní test je potřeba odběr nejméně 5 ml krve.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Korekce APTT je směsný test využívaný při podezření na přítomnost lupus antikoagulans. Sleduje se korekce prodloužených časů APTT normální plazmou. LA je bezprostředně působícím inhibitorem, pouze u 30 % se může projevit i časová závislost, proto se testované vzorky inkubují při 37 °C 1 a 2 hodiny. Nedojde-li ke korekci časů, lze usuzovat na přítomnost LA.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 10 15 22 28 45 51 60 420 s

Viz též:
APTT-korekce 2 h
Koagulace (det. impulzem)
ČasAPTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT - korekce za 2 hodiny
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07753
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Časy APTT po korekci referenční plazmou za 2 hodiny v poměru 1:1 (plazma vyšetřovaná:plazma referenční)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Pro kompletní test je potřeba odběr nejméně 5 ml krve.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Korekce APTT je směsný test využívaný při podezření na přítomnost lupus antikoagulans. Sleduje se korekce prodloužených časů APTT normální plazmou. LA je bezprostředně působícím inhibitorem, pouze u 30 % se může projevit i časová závislost, proto se testované vzorky inkubují při 37 °C 1 a 2 hodiny. Nedojde-li ke korekci časů, lze usuzovat na přítomnost LA.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 10 15 22 28 45 51 60 420 s

Viz též:
APTT-korekce 2 h
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasAPTT-korekce 2 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT - korekce za 2 hodiny
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07754
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Časy APTT po korekci referenční plazmou za 2 hodiny v poměru 1:1 (plazma vyšetřovaná:plazma referenční)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Pro kompletní test je potřeba odběr nejméně 5 ml krve.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Korekce APTT je směsný test využívaný při podezření na přítomnost lupus antikoagulans. Sleduje se korekce prodloužených časů APTT normální plazmou. LA je bezprostředně působícím inhibitorem, pouze u 30 % se může projevit i časová závislost, proto se testované vzorky inkubují při 37 °C 1 a 2 hodiny. Nedojde-li ke korekci časů, lze usuzovat na přítomnost LA.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 10 15 22 28 45 51 60 420 s

Viz též:
APTT-korekce 2 h
Koagulace (opticky)
Čas