ApoE gen

ApoE genDNALEUB_ApoE gen

ApoE gen (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)
ApoE gen (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)


ApoE gen (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

Systém: DNA(Leu,B)
Komponenta: ApoE gen
Druh veličiny: Seq. var.
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 18048
Gesce: pracovní
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*ApoE gen (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

Systém: DNA(Leu,B)
Komponenta: ApoE gen
Druh veličiny: Seq. var.
Jednotka: -
Procedura: PCR
Klíč: 18049
Gesce: pracovní
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
PCR