Apolipoprotein E

Apolipoprotein ES_Apolipoprotein E

Apolipoprotein E (S; hmot. konc. [g/l] *)
Apolipoprotein E (S; hmot. konc. [g/l] EIA)

P_Apolipoprotein E

Apolipoprotein E (P; hmot. konc. [g/l] *)
Apolipoprotein E (P; hmot. konc. [g/l] EIA)


Apolipoprotein E (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Apolipoprotein E
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 00794
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,005 - 0,010 - 2,0 - 3,5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,004 0,005 0,009 0,05 0,1 0,15 g/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceApolipoprotein E (S; hmot. konc. [g/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Apolipoprotein E
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: EIA
Klíč: 00795
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,005 - 0,010 - 2,0 - 3,5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,004 0,005 0,009 0,05 0,1 0,15 g/l

Viz též:
S
EIA
Hmotnostní koncentraceApolipoprotein E (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Apolipoprotein E
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 00792
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,005 - 0,010 - 2,0 - 3,5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,004 0,005 0,009 0,05 0,1 0,15 g/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceApolipoprotein E (P; hmot. konc. [g/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Apolipoprotein E
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: EIA
Klíč: 00793
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,005 - 0,010 - 2,0 - 3,5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,004 0,005 0,009 0,05 0,1 0,15 g/l

Viz též:
P
EIA
Hmotnostní koncentrace