Apixaban - antiXa aktivita

Apixaban - antiXa aktivitaP_Apixaban - antiXa aktivita

Apixaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Apixaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotometrie)


Apixaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Apixaban - antiXa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17986
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceApixaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Apixaban - antiXa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 17987
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Hmotnostní koncentrace