APC-rezistence na principu RVVT - poměr

APC-rezistence na principu RVVT - poměrP_APC-rezistence na principu RVVT - poměr

APC-rezistence na principu RVVT - poměr (P; rel. čas [1] Výpočet)


APC-rezistence na principu RVVT - poměr (P; rel. čas [1] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: APC-rezistence na principu RVVT - poměr
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 15714
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10 - 20
MTV: CALC
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje vrozenou nebo získanou nedostatečnou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Nejčastější příčinou vrozené APC-R je tzv. Leidenská mutace faktoru V (bodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale je zpomaleno proteolytické štěpení jednak FVa aktivovaným PC, především ale FVIIIa komplexem FV-APC. Výsledkem je pomalá inaktivace faktoru VIIIa a zvýšení stability komplexu protrombinázy. Toto může vést k rozvinutí hyperkoagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního koagulačního testu na principu APTT nebo RVVT, výsledky se udávají dle typu setu jako koagulační čas s APC nebo jako poměr dvou koagulačních časů (s APC a bez APC).
Pro větší citlivost testu k vrozenému defektu se doporučuje přidat plazmu s deficitním FV (v některých případech je součástí testu).

Referenční meze

Viz též:
APC-rezistence na principu RVVT - poměr
P
Výpočet
Relativní čas